Náš tím

Zakladateľkou školy mentálnej aritmetiky je pani Danica Banzić, jedna z najznámejších odborníčok pre japonský abakus v Európe. Pani Banzić je Master tréner mentálnej aritmetiky a špecializáciu získala v Tokiu na prestížnej Akadémii Tomoe Soroban. Je organizátorkou viacerých medzinárodných súťaží z oblasti mentálnej aritmetiky. Je autorkou knihy Mentálna aritmetika.

Tím našej školy tvoria výlučne profesionálni učitelia, ktorí absolvovali medzinárodný výcvik a vlastnia certifikát učiteľa mentálnej aritmetiky. Sú to experti z oblasti humanitných vied (psychológie a pedagogiky), ktorí majú pre prácu s deťmi potrebné schopnosti a skúsenosti.

Učiteľka Nikola

Učiteľka

Po ukončení strednej súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémií absolvovala psychológiu na Paneurópskej škole (Bc).  Svoje poznatky, získané 5 ročnou praxou v školách a po úspešne absolvovanom výcviku a obdržaní licencie učiteľa HIKARI MENTÁLNEJ ARITMETIKY odovzdáva deťom a vedie ich k všestrannému rozvoju osobnosti.

Sonja Djemrovski

General Manager

Majiteľka a zakladateľka školy KID GENIUS na Slovensku. Skončila psychológiu na Filozofickej fakulte v Bratislave. Fascinovaná deťmi a neuveriteľným potenciálom, ktorý majú. Umožnime im ho využiť naplno.

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.