MENTÁLNA ARITMETIKA

NUMICON

WEB PLATFORMA

KONTAKT

Poskytujeme ONLINE hodiny

ZA INTELEKTUÁLNY ROZVOJ DETÍ SÚ ZODPOVEDNÍ ICH RODIČIA

Väčšina dnešných detí má problém s nedostatočnou sústredenosťou a schopnosťou vytrvalo pracovať bez prerušenia na jednej úlohe. Je to dôsledok moderného životného štýlu a používania inteligentných zariadení. To však neznamená, že naše deti sú menej schopné plného intelektového rozvoja. Pre úspešný rozvoj detí však najväčšiu zodpovednosť nesieme práve my – rodičia! Všetky deti sa rodia s neobmedzeným potenciálom mysle, pričom základná otázka je, či sa táto šanca využije, alebo bude trvale premeškaná!

My sme v našej škole Kid Genius vyvinuli program, pomocou ktorého sú detské schopnosti od najranejšieho obdobia stimulované primeraným spôsobom.

PROGRAM PRE DETI, KTORÉ MENIA SVET

Škola mentálnej aritmetiky Kid Genius úspešne realizuje program, ktorý primerane stimuluje detské schopnosti od najvčasnejšieho obdobia. Hikari 光mentálna aritmetika je revolučný program, ktorý za použitia guľôčkového počítadla (jap. Soroban) stimuluje aktiváciu oboch mozgových hemisfér, čím sa dosahuje plný potenciál mozgu. Program prináša výnimočné výsledky vývoja vďaka fenomenálnej japonskej metóde vyvinutej v spolupráci s najznámejšími odborníkmi na svete. 

AKÉ SÚ VÝSLEDKY PROGRAMU?

Použitím a následným vizualizovaním počítadla sa rozvíjajú mimoriadne matematické zručnosti, ako napríklad rýchle počítanie. To však nie je naším cieľom, ale je to len jasný indikátor tých kognitívnych schopností, ktoré naši študenti úspešne rozvíjajú.

  • VIZUALIZÁCIA
  • KONCENTRÁCIA
  • POZORNOSŤ
  • PAMÄŤ
  • SEBADÔVERA
  • INTELIGENCIA

Vedecké štúdie preukázali, že mentálna aritmetika predstavuje optimálny výcvik mozgu!

Geek Boy - Two Thumbs Up [Converted]-01

Kid Genius

krajinách
otvorené školy
študentov
Majstri Európy

Mentálna aritmetika

Revolučný program zameraný na rozvoj mentálnych schopností detí a jediná škola mentálnej aritmetiky u nás!

 

OPEN DAYS A ZÁPIS 1.10. a 2.10.

🥁🥁🥁KID GENIUS – ŠKOLA MENTÁLNEJ ARITMETIKY
Vás pozýva na Deň otvorených dverí a zápis

Milí rodičia a deti,
srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí v škole mentálnej aritmetiky Kid Genius v Košiciach
V sobotu 1.10.2022 a v nedeľu 2.10.2022 od 10 – 14h príďte k nám a zoznámte sa s unikátnou japonskou metódou Hikari a počítadlom Soroban.
Zároveň budete mať príležitosť preskúšania Vaších detí, ktoré budú viesť naši učitelia, ktorí prešli výcvikom a sú držitelia licencie Učiteľ HIKARI MENTÁLNEJ ARITMETIKY® (Teacher Certificate Program HIKARI).
Môžete nazrieť do našich priestorov, stretnúť sa majiteľmi a učiteľmi a pýtať sa na otázky ohľadom nástupu a zápisu detí. 
Deti vo veku od 3 – 5 rokov si môžu vyskúšať Numicon metódu a deti vo veku od 5 až 12 rokov si možu vyskúšať abakus.

mathematic school
Súhlasím s podmienkami používania