NUMICON - kamarát s matematikou

Raná matematická skúsenosť

Matematika je prirodná veda, preto spoznávanie s ňou treba začať ešte od ranného detstva. Je veľmi dôležitá, pretože nám vysvetľuje prírodné javy okolo nás, pomocou nej meriame čas, trvanie noci a dňa, zmenu ročných období… Aby bola matematika pre deti zaujímavá, je nevyhnutné prebudiť a rozvíjať v nich záujem. Preto je hra najlepší spôsob na zoznámenie a kamarátenie sa s matematikou. Numicon je výborný spôsob na to!

Čo je to Numicon?

Numicon je číselný didaktický systém, pomocou ktorého sa rozvíjajú matematické schopnosti u detí. Vo Veľkej Británii sa využíva vo viacej ako 6000 školách. Bol vyvinutý odborníkmi z Oxford University a v roku 2015 bol vyhlásený za najlepšiu svetovú vzdelávaciu matematickú metódu Education Resources Awards (ERA). Numicon pokrýva celú oblasť čísiel, základné výpočtové operácie a rôzne matematické vzorce.

num

Prečo je Numicon tak úspešný pre prácu s deťmi?

NUMICON je obľúbený po celom svete vďaka konceptu, v ktorom sa proces učenia a chápania matematických pojmov uskutočňuje cez dotyk, obrázky a hru. Pomocou neho sa deťom jednoduchým a zábavným spôsobom:

 • vysvetľuje predstava (význam) čísla a základné výpočtové operácie
 • ponúka veľká príležitosť pre hru
 • umožňuje práca na rôznych úrovniach vedomostí
 • prvky sú kompaktné a deti ich ľahko môžu používať
 • deti so zníženým pohybom ich taktiež môžu ľahko používať
 • pomôcky sú pre deti príťažlivé a pekné
 • vhodný je pre skupinovú ako aj individuálnu prácu
 • rozvíja schopnosti mentálneho počítania bez použitia pomôcok
 • stimuluje kognitívny rozvoj a aktiváciu oboch mozgových hemisfér

Ktoré matematické prvky si deti osvoja pomocou Numiconu?

Numicon je výborná didaktická metóda, pomocou ktorej sa u najmladších detí rozvíjajú matematické schopnosti a zároveň sa účinne vysvetľuje:

 • predstava (význam) čísla
 • číselná os
 • počítanie z pamäti
 • vytváranie šablón
 • matematické premýšľanie
 • základné výpočtové operácie
 • koncepcie systému dekád
 • technika rýchleho počítania
 • geometrické transformácie

Viacvrstvový prístup v práci
(VAK metóda)

Numicon obsahuje viacúrovňový prístup vo vzdelávaní,  opierajúc sa o VAK metódu. Vedomým spôsobom využívame rôzne činnosti a smerujeme deti, aby sa učili prostredníctvom rôznych zmyslov:

Vizuálne

 • Pozorovanie prvkov
 • Identifikácia (rozpoznávanie) podľa farby a tvaru

Auditívne

 • Počúvanie pokynov učiteľa (matematický jazyk)
 • Odpoveď na otázku (popis spojitosti)

Kinesteticky

 • Motorické pohyby a pocit tvaru (dotyk a pohyb)
 • Pohyb v miestnosti (hľadanie požadovaného tvaru)

Komu je určený
Numicon?

Numicon je vhodný pre všetky deti od 3 do 5 rokov, ktoré chcú spoznať svet čísiel a osvojiť si matematické zručnosti jednoduchým a zábavným spôsobom.

Dielničky sa realizujú raz alebo dvakrát týždenne v trvaní 1 až 2 hodín.

Vyučovanie sa vykonáva v menších skupinách od 6 do 8 účastníkov.

Každé dieťa má zabezpečený individuálny prístup a garantovaný úspech. Je prispôsobený na prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami.

num

Vďaka Numicon-u deti rýchlejšie a účinnejšie ovládajú základné matematické pojmy.  

Výhody nie sú viditeľné len pri nástupe do školy, ale aj vo vyššom veku, keď žiaci prechádzajú do vyšších ročníkov a stredných škôl. 

Prvýkrát na Slovensku – len v školách KID GENIUS!  

79 eur mesačne – cena zahŕňa 2×60 min. týždenne (8 lekcií + 1 náhradná hodina v danom meisaci)

49 eur mesačne – cena zahŕňa 1×60 min. týždenne (4 lekcie +  1 náhradná hodina v danom mesiaci)
Trvanie kurzu je individuálne – 3 až 5 mesiacov

Súrodenecká zľava 20%

Súhlasím s podmienkami používania