Ak hľadáte obchodný nápad alebo chcete začať svoju vlastnú firmu, ponúkame vám možnosť spolupráce.

Staňte sa súčasťou medzinárodného tímu!

Ak máte záujem otvoriť centrum mentálnej aritmetiky vo vašom meste, neváhajte nás kontaktovať!

Cheerful smiling child at the blackboard. School conceptÿ

MÁTE OTÁZKU?

Súhlasím s podmienkami používania

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.