Kontakt

KONTAKTUJTE CENTRÁLU

Adresa:

Černyševského 26, 85101 Bratislava, Slovakia
Mraziarenská 25, 85101 Bratislava, Slovakia

Umiestnenie na mape:

KONTAKTUJTE CENTRÁ NA SLOVENSKU

Adresa:

ŽILINA, Bratislavská 11, Slovakia

Umiestnenie na mape:

KONTAKT

Súhlasím s podmienkami používania

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.