ŠKOLA KID GENIUS

Organizácia výučby

Cieľom našej školy je, aby každé dieťa v sebe prebudilo svoje mentálne schopnosti a stalo sa “lepšou verziou seba”. Zdravý duševný vývoj sa dosahuje zábavným a hravým spôsobom, programom založeným na troch kľúčových veciach: počítanie na abakuse, mentálna aritmetika a didaktické hry.

Učebné osnovy sú pružne a starostlivo navrhnuté, pričom zohľadňujú individuálne potreby každého dieťaťa. Vyučovanie prebieha v malých skupinách (6 až 12 účastníkov), prostredníctvom zábavných aktivít, rôznych hier a súťaží, pričom sa kladie veľký dôraz na uvoľnenú a kreatívnu atmosféru a pozitívne vzťahy. Účastníkom programu je k dispozícii náš špeciálny internetový portál, aplikácie a web platforma, na ktorej si môžu deti robiť domáce úlohy, cvičiť a taktiež súťažiť s ostatnými účastníkmi programu Kid Genius v rôznych krajinách.

Skupiny

V programe existujú nasledovné skupiny podľa veku:

  • A skupina (5 až 6 rokov)
  • B skupina  (7 až 9 rokov)
  • C skupina (10 až 12 rokov)
slika

Výučba – úrovne a trvanie: 

  • Výučba sa koná dvakrát týždenne / 60 min. vyučovacia hodina.
  • Program pozostáva z dvoch úrovní: základná a pokročilá, ktoré trvajú po 10 mesiacov.
  • Na konci každej úrovne sa získava sa certifikát o ukončení úrovne.
  • Pre menšie deti organizujeme PRÍPRAVNÝ KURZ NUMICON (od 3 do 5 rokov)

Cena: 99 EUR na mesiac
(semester trvá 5 mesiacov, celý kurz trvá 4 semestre)
20% súrodenecká zľava sa vzťahuje na druhé a tretie dieťa.

Náš tím

Tím školy “Kid Genius” tvoria výlučne odborníci s adekvátnymi vedomosťami z oblasti psychológie, pedagogiky a príbuzných disciplín, ktorí absolvovali medzinárodný odborný výcvik a boli certifikovaní ako učitelia mentálnej aritmetiky. Sú to mladí a ambiciózni ľudia, ktorí majú potrebnú skúsenosť a citlivosť pre prácu s deťmi.

Súhlasím s podmienkami používania