Z UHLA VEDY

VÝSKUMY

Vedecké štúdie ukázali, že mentálna aritmetika je účinná pre vývoj pravej mozgovej hemisféry. Spočiatku táto myšlienka bola len hypotéza, ale nedávny rozvoj špičkových technológií pomohol získať konkrétne vedecké údaje. V tejto časti prezentujeme informácie získané od výskumníkov, ktorí skúmajú účinky mentálnej aritmetiky.

Pozrime sa, aký vplyv má abakus na inteligenciu detí.

Vo výskume uskutočnenom na významných univerzitách v Európe a Afrike (University of Manchester, University of Khartoum, University of Ulster), do ktorého bolo zapojených 3185 detí vo veku 7-11 rokov, bolo preukázané, že IQ u detí, ktoré boli súčasťou programu Abakus mentálna aritmetika, bol vyšší o 7,11 bodu v porovnaní s deťmi, ktoré sa programu nezúčastnili.

Zdroj:

 1. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886908002171

AKO FUNGUJE MOZOG?

Aby sme mohli správne prezentovať všetky výhody nášho programu, je potrebné najprv pochopiť, ako funguje mozog. Základnou úlohou mozgu je zbierať a spracovávať informácie, a potom dať odpovede zaslaním konkrétnych pokynov nášmu telu. Mozog pozostáva z dvoch polovíc – ľavej a pravej hemisféry. Každá polovica ovláda “opačnú” stranu nášho tela, takže pravá hemisféra má na starosti našu ľavú stranu a spracováva to, čo vidíme ľavým okom, zatiaľ čo ľavá hemisféra ovláda pravú stranu tela a spracováva videnie pravého oka. Obe hemisféry sa zdajú byť identické, ale v ich funkciách sú rozdiely.

Teóriu mozgových funkcií objavil neuropsychológ Roger Sperry (https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Wolcott_Sperry ), ktorý získal Nobelovu cenu za tento objav. Sperry pozoroval mozgovú aktivitu pacienta, u ktorého boli chirurgickou cestou odstránené väzby medzi pravou a ľavou hemisférou. Pozorovaním si všimol, že ak obrázky a slová prichádzajú z ľavej strany, pacient ich nedokáže vysvetliť a vykonať konkrétne úkony, pretože mu chýbaju spojenia medzi dvomi funkčne odlišnými časťami mozgu. Týmto Sperry dokázal, že ľavá a pravá hemisféra majú určité funkcie odlišné, ale aj to, že sa navzájom dopĺňajú.

V súčasnosti môžeme s istotou povedať, že naša reč a jazyk sú riadené ľavou polovicou mozgu, zatiaľ čo za vizuálnu predstavivosť, emocionalitu a priestorovú orientáciu je zodpovedná z väčšej časti jeho pravá polovica. Obe hemisféry však spolupracujú pri najvýznamnejších mozgových operáciách, ako sú napríklad myslenie, plánovanie a rozhodovanie.

LATERALIZÁCIA A PROBLÉM UČENIA

Je zrejmé, že problémy, ktoré sa môžu objaviť pri učení, súvisia s fungovaním hemisfér nášho mozgu. Ako sme už spomínali, každá z nich má na starosti určité mentálne funkcie. Odborný názov pre rozdelenie týchto funkcií sa nazýva lateralizácia. Kvôli tomuto rozdeleniu môže vzniknúť problém pri učení, pretože väčšina “dôležitých” školských predmetov zapája ľavú hemisféru, zatiaľ čo kreatívna pravá hemisféra nie je aktivovaná.

Keďže je pravá hemisféra často pasívna, hľadá si pre seba nejakú aktivitu a uplatňuje sa napríklad pri dennom snení. Denným snením dieťa stráca potrebnú pozornosť, dochádza k strate sústredenosti, čo vedie k menej kvalitnému ukladaniu informácií do pamäte. Keďže deti pri učení používajú prevažne svoju ľavú hemisféru, mohlo by sa toto učenie obrazne opísať ako “chôdza na jednej nohe”, pričom efektívnejšie by určite bolo používať obe nohy. Náš mozog je, obrazne povedané, ako sval, ktorý musí neustále cvičiť, lebo v opačnom prípade zoslabne. Tvorivá činnosť, lúštenie rébusov a krížoviek alebo hranie šachu je správnym spôsobom, ako zostať v dobrej “mozgovej forme”.

Základné informácie o programe Mentálna aritmetika

Zápis: september/február

Lokalita: Digital Park III, Einsteinova 19, Blok F
851 01 Bratislava
Cena: 99 EUR na mesiac
(semester trvá 5 mesiacov, celý kurz trvá 4 semestre)
20% súrodenecká zľava sa vzťahuje na druhé a tretie dieťa

Zavolajte nám a zistite viac: 0903 757 333

info@kidgenius.sk

Sledujte nás na Facebooku:  #mentalnaaritmetikakidgenius

  ĽAVÁ A PRAVÁ HEMISFÉRA

  Ľavá mozgová hemisféra sa nazýva digitálny mozog. Ovláda čítanie, písanie, počítanie a logické uvažovanie. Preto je ľavá hemisféra naším vnútorným matematikom, ktorý prepočítava, kalkuluje a analyzuje.

  Pravá mozgová hemisféra sa nazýva analógový mozog a riadi vizuálno-priestorové schopnosti, tvorivosť, hudobný sluch a emócie. Táto hemisféra predstavuje nášho vnútorného umelca, ktorý je pripravený hrať sa v nádhernej krajine fantázie, plnej farieb a obrázkov, tvarov, snov, predstavivosti a intuície.

  Tu je príklad, ktorý ilustruje fungovanie ľavej a pravej hemisféry. Predstavte si človeka, ktorý nám dáva pokyny, ako sa dostať na určité miesto. Ak by to bol niekto s rozvinutejšou ľavou hemisférou, jeho pokyny by mohli znieť nejako takto:. “Odtiaľto choďte tri bloky rovno a odbočte na sever k Strečnianskej ulici, potom choďte tristo alebo štyristo metrov a odbočte na východ na Rovniankovu.” Osoba s dominantnou pravou hemisférou by znela skôr takto: “Odbočte vpravo (ukáže rukou vpravo), choďte ku kostolu (opäť ukazuje) a pokračujte rovno. Keď prejdete McDonald’s, na ďalšom semafore vpravo smerom na čerpaciu stanicu. “

  Pravá hemisféra je neverbálna a intuitívna, skôr používa obrázky namiesto slov. Napriek tomu, že sa myslenie pravej hemisféry považuje za “tvorivejšie“, neexistuje správne alebo nesprávne myslenie, ale dva odlišné spôsoby myslenia. Jedno nie je lepšie ako druhé, takisto ako pravák nie je “lepší ako ľavák. Obe mozgové hemisféry spolupracujú, aby bolo možné normálne fungovanie organizmu. Výskum však ukázal, že u väčšiny ľudí je dominantná jedna hemisféra. Prevažná časť ľudí najčastejšie využíva ľavú hemisféru, zatiaľ čo sú funkcie pravej hemisféry mozgu často nedostatočne rozvinuté. Dospelá osoba nemôže správne pochopiť detský svet, pretože je známe, že pravá hemisféra u detí je oveľa aktívnejšia ako u dospelých. Preto sa nám ten magický “hviezdny svet fantázie” často zdá byť zvláštnym a neprístupným.

  AKO AKTIVOVAŤ OBE HEMISFÉRY

  Je známe, že mnohé objavy a vynálezy uzreli svetlo sveta vďaka používaniu pravej hemisféry. Nikola Tesla, Einstein alebo Mendelejev boli nielen veľkí vedci, ale aj skvelí vynálezcovia a vizionári. Na ich brilantných objavoch, okrem experimentov, mala veľkú zásluhu výnimočná úroveň predstavivosti, ktorou disponovali a ktorá ich viedla k tvorivým a originálnym riešeniam. Spomínaní velikáni mali úžasnú schopnosť efektívneho využívania oboch mozgových hemisfér!

  Jedným z najvýznamnejších období v rozvoji mozgu je obdobie od 4 do 12 rokov. Je to obdobie, v ktorom sa detský mozog podobá dramatickému javisku, na ktorom sa neustále odohráva obrovský počet podnetov. Na úrovni nervových impulzov tie podnety predstavujú skutočnú “elektrickú búrku”, v ktorej sú funkcie mozgových hemisfér v neustálom konflikte. V tomto období naše hemisféry súperia o dominanciu. Po čase, nanešťastie, jedna z nich zvíťazí a stane sa dominantnou. Týmto dochádza k rozdeleniu mentálnych funkcií medzi ľavú a pravú mozgovú hemisféru. Preto je veľmi dôležité, aby deti v tomto období nepremeškali neopakovateľnú príležitosť naučiť sa používať súčasne obe mozgové hemisféry v plnej miere.

  Existuje cvičenie pre mozog, okrem hrania šachu alebo lúštenia krížoviek? Pravdaže! Existuje špeciálna metóda, ktorou sa aktivuje pravá mozgová hemisféra, čím sa využíva jej obrovský potenciál. Program našej mentálnej aritmetiky je najefektívnejšia metóda cvičenia mozgu, ktorá prináša najlepšie výsledky. Škola mentálnej aritmetiky “Kid Genius rozvíja u detí mentálne schopnosti aktiváciou oboch mozgových hemisfér. Používaním oboch mozgových hemisfér sa z dieťaťa stáva “Malý génius” a  túto schopnosť si udržiava po celý život. Získané zručnosti a schopnosti zlepšujú mentálnu kapacitu dieťaťa. S prispením týchto metód sa naši “Malí géniovia” časom stávajú úspešnými a spokojnými ľuďmi.

  Súhlasím s podmienkami používania