ONLINE ZÁPIS

Pri vyplňovaní tohto formulára
nepoužívajte prosím diakritiku!

Please wait...
Skupina Rozvrh Vek
A1

Pondelok 16h-17.30h
Sobota 9h-10.30h

5-6 rokov
A2

Utorok 16.30h-18h
Štvrtok 16.30h-18h

5-6 rokov
B1

Pondelok 15.30h-17h
Streda 17.45h-19.15h

7-8 rokov
B2

Streda 17.45h-19.15h
Piatok 15.30h-17h

7-8 rokov
B3

Streda 16h-17.30h
Sobota 10.45h-12.15h

7-8 rokov
C1

Utorok 18.15h-19.45h
Štvrtok 18.15h-19.45h

9-12 rokov

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.