Absolventka psychológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Energická osobnosť, ktorá pristupuje k práci pedantne, ale zato priateľsky. Z psychologického hľadiska berie do úvahy najmä vývinový stupeň každého dieťaťa a rozdielnosť ich osobností, z čoho vyplýva aj jej individuálny prístup. Za najdôležitejšie považuje udržiavanie motivácie a dobrého pocitu u detí.

Súhlasím s podmienkami používania