Vyštudovala som prvý stupeň predškolskej a elementárnej pedagogiky na UKF v Nitre. Už počas strednej školy som sa dostávala do styku s deťmi v rôznych táboroch ako animátor. Po vysokej škole som sa rozhodla pre školstvo a pracovala som ako učiteľka v materskej škole. Nakoľko matematika patrí do úzkej škály mojich záujmov, učiteľstvo v Kidgenius je pre mňa dokonalou kombináciou mojich záujmov a skúseností. Úspešne som absolvovala kurz HIKARI MENTAL ARITHMETIC a rozhodla som sa pre prácu vyučovania inovatívneho spôsobu matematiky pre deti. Práca s deťmi mi dáva pocit naplnenia, že môžem pozitívne ovplyvniť vývin nastupujúcej generácie.

Súhlasím s podmienkami používania