Náš tím

Zakladateľkou školy mentálnej aritmetiky je pani Danica Banzić, jedna z najznámejších odborníčok pre japonský abakus v Európe. Pani Banzić je Master tréner mentálnej aritmetiky a špecializáciu získala v Tokiu na prestížnej Akadémii Tomoe Soroban. Je organizátorkou viacerých medzinárodných súťaží z oblasti mentálnej aritmetiky. Je autorkou knihy Mentálna aritmetika.

Tím našej školy tvoria výlučne profesionálni učitelia, ktorí absolvovali medzinárodný výcvik a vlastnia certifikát učiteľa mentálnej aritmetiky. Sú to experti z oblasti humanitných vied (psychológie a pedagogiky), ktorí majú pre prácu s deťmi potrebné schopnosti a skúsenosti.

Učiteľka mentálnej aritmetiky Petra

Učiteľka Petra

Absolventka psychológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Energická osobnosť, ktorá pristupuje k práci pedantne, ale zato priateľsky. Z psychologického hľadiska berie do úvahy najmä vývinový stupeň každého dieťaťa a rozdielnosť ich osobností, z čoho vyplýva aj jej individuálny prístup. Za najdôležitejšie považuje udržiavanie motivácie a dobrého pocitu u detí.

Učiteľka mentálnej aritmetiky Lenka

Učiteľka Lenka

Vyštudovala som prvý stupeň predškolskej a elementárnej pedagogiky na UKF v Nitre. Už počas strednej školy som sa dostávala do styku s deťmi v rôznych táboroch ako animátor. Po vysokej škole som sa rozhodla pre školstvo a pracovala som ako učiteľka v materskej škole. Nakoľko matematika patrí do úzkej škály mojich záujmov, učiteľstvo v Kidgenius je pre mňa dokonalou kombináciou mojich záujmov a skúseností. […]

Učiteľka Numiconu Viktoria

Učiteľka Numiconu

Študentka psychológie, venuje sa najmä práci s deťmi, pracovala v integrovanej škôlke, kde boli zdravé deti aj deti s rôzným zdravotným postihnutim (autizmus, downov syndrom atď.) V Kid Genius pracuje ako učiteľka Numiconu, je to práca plná zábavy a hry s najmenšími.

Brand manager Natália

Brand manager

Vášnivý dobrodruh a pôžitkár. Spoznávanie a učenie vníma ako cestu, ktorá je pre ňu cieľ.

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.