Náš tím

Zakladateľkou školy mentálnej aritmetiky je pani Danica Banzić, jedna z najznámejších odborníčok pre japonský abakus v Európe. Pani Banzić je Master tréner mentálnej aritmetiky a špecializáciu získala v Tokiu na prestížnej Akadémii Tomoe Soroban. Je organizátorkou viacerých medzinárodných súťaží z oblasti mentálnej aritmetiky. Je autorkou knihy Mentálna aritmetika.

Tím našej školy tvoria výlučne profesionálni učitelia, ktorí absolvovali medzinárodný výcvik a vlastnia certifikát učiteľa mentálnej aritmetiky. Sú to experti z oblasti humanitných vied (psychológie a pedagogiky), ktorí majú pre prácu s deťmi potrebné schopnosti a skúsenosti.

Oliver Asztalos

Moje meno je Oliver Asztalos, milujem umenie, zábavu a rád pracujem s kreativitou. A práve touto formou sa deti v Kidgenius snažím viesť. Nie je to iba o vypočítaní náročných príkladov, ktoré deti u nás po pár týždňoch rýchlo a hravo zvládajú, ale ide práve o zábavu o kreativitu, sústredenie a logické uvažovanie, ktoré si deti na hodinách touto formou počítania zlepšujú. Moje skúsenosti […]

Diana Ristová

Volám sa Diana Ristová, venujem sa umeniu a popri tom som učiteľkou v KidGenius. V pozícií učiteľky najradšej robím to, že inšpirujem deti k vzdelávaniu sa, k ich osobnému rastu a k nezabudnuteľným zážitkom v rámci hodín. A to sa veľmi silno spája s prácou v KidGenius. Naše hodiny sú plné nových, dovtedy nepoznaných vedomostí, zábavy, pokrokov a prekonávaní svojich limitov. S radosťou odovzdávam svoje teoretické a praktické poznatky […]

Učiteľka mentálnej aritmetiky Petra

Učiteľka Petra

Absolventka psychológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Energická osobnosť, ktorá pristupuje k práci pedantne, ale zato priateľsky. Z psychologického hľadiska berie do úvahy najmä vývinový stupeň každého dieťaťa a rozdielnosť ich osobností, z čoho vyplýva aj jej individuálny prístup. Za najdôležitejšie považuje udržiavanie motivácie a dobrého pocitu u detí.

Súhlasím s podmienkami používania