Kid Genius

Škola mentálnej aritmetiky Kid Genius predstavuje špeciálny vzdelávací program určený pre zdravý vývin detského mozgu.

Cieľom programu je, aby si dieťa v maximálne možnej miere prebudilo svoje mentálne schopnosti, zvyšujúc vlastný intelekt a emocionálnu inteligenciu. Škola sa zameriava aj na rozvoj matematických schopností detí od 3 do 5 rokov.

Program Mentálna aritmetika je určený pre deti od 4 do 12 rokov, pretože v tomto období sa detský mozog rozvíja najdynamickejšie. Uplatňovaním originálnej Japonskej metódy HIKARI v programe dochádza k aktivácii oboch mozgových hemisfér.

kid genius slovakia

Hlavné benefity programu mentálna aritmetika:

V programe sa za pomoci starovekého Japonského gulôčkového počítadla rozvíjajú kognitívne schopnosti dieťaťa, ako sú pozornosť, pamäť, logické a analytické myslenie, zlepšuje sa koncentrácia a jemná motorika.

Program Numicon je vhodný pre deti od 3 do 5 rokov. Ide o číselný didaktický systém, pomocou ktorého sa rozvíjajú matematické schopnosti u detí. Program bol vyvinutý odborníkmi z Oxford University.

Hlavné benefity programu Numicon:

Numicon je výborná didaktická metóda, pomocou ktorej sa u najmladších detí rozvíjajú matematické schopnosti a zároveň sa účinne vysvetľuje predstava (význam) čísla, číselná os, počítanie z pamäti, vytváranie šablón, matematické premýšľanie, základné výpočtové operácie, koncepcie systému dekád, technika rýchleho počítania, geometrické transformácie.

Viac info:

www.kidgenius.sk

info@kidgenius.sk

Aktivity tejto školy sledujte aj na Facebooku: #mentalnaaritmetikakidgenius

Súhlasím s podmienkami používania