PREČO KID GENIUS?

10 dôvodov prečo je Kid Genius najlepší výber pre Vaše dieťa:

  1. Kid Genius je jediná škola, ktorá aplikujeoriginálny HIKARI japonsky program mentálnej aritmetiky, ktorý využíva jedinečnú metódu pôvodom z Japonska, kolísky tejto prestížnej disciplíny.
  2. Vďaka tejto jedinečnej metóde, naši uchádzači dosahujú výnimočné výsledky za krátku dobu. Už po dvoch mesiacoch vyučovania sú schopní mentálne počítať, čo nie je bežným výsledkom podobných programov ani po viacročnom cvičení.
  3. Je to efektívny a moderný program, ktorý je pružne a starostlivo koncipovaný, zohľadňujúc individálne potreby každého dieťaťa. Vyučovanie sa realizuje cez hru, zábavné aktivity a povinnú relaxáciu v malých skupinách, pričom najdôležitejšia je uvoľnená a kreatívna atmosféra a pozitívne emocionálne vzťahy.
  4. Okrem základného fondu hodín, každému dieťaťu sa poskytuje toľko, koľko naozaj potrebuje, takže je doplnkové a dodatkové vyučovanie je poskytnuté každému, kto ho potrebuje.
  5. Vnašej škole žiaci používajú originálny japonský Soroban – abakus, ktorý je vyrobený podľa japonskych štandardov, výlučne z prírodnych materiálov (bambusu).
  6. Náš tím tvoria výlučne profesionálni učitelia, ktorí absolvovali medzinárodný výcvik a vlastnia certifikát učiteľa Mentálnej aritmetiky.
  7. Jedinečnosť a kvalita nášho programu sa odzrkadľuje aj v aplikovaní inovatívnych technológií. Používaním moderných web aplikácií sa poskytuje efektívna podpora domácej práce a precvičovaniu. Prostredníctvom web platformy, si naši žiaci môžu vvypracovávať domáce úlohy, cvičiť, opakovať učivo alebo súťažiť so žiakmi z iných krajín.
  8. Kid Genius je organizátorom a rozhodcom na medzinárodných súťažiach čo umožňuje naším žiakom účasť na prestížnych svetových súťažiach a olympiádach v mentálnej aritmetike. Týmto deti získavaju vzácne skúsenosti a rozvíjaju zdravú súťaživosť.
  9. Po úspešnom ukončení školy, je naším uchádzačom umožnené pokračovanie zdokonaľovania a dosahovanie pretížneho povolania majstra mentálnej aritmetiky – bezplatne.
  10. Nadobudnuté kognitívne schopnosti sa nevytratia po ukončení školy, ale sa stávajú trvalými schopnosťami a zručnoťami, ktoré si Malý génius udržiava po celý život.
Súhlasím s podmienkami používania