KONTAKT

KONTAKTUJTE CENTRÁLU

Centrum pre rozvojové vzdelávanie

 BRATISLAVA, Černyševského 26

BRATISLAVA, Mraziarenská 25

(+421) 903 757 333

(+421) 911 052 333

E-mail: info@kidgenius.sk

KONTAKTUJTE
CENTRÁ NA SLOVENSKU

ŽILINA, Bratislavská 11

(+421) 917 343 452

(+421) 911 450 245

E-mail: infozilina@kidgenius.sk

facebook zilina

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.