ŠKOLA KID GENIUS

Cieľom našej školy je, aby každé dieťa maximálne prebudilo mentálne schopnosti a stalo sa „lepšou verziou seba“. Zdravý duševný vývoj sa dosahuje zábavným a hravým spôsobom, programom založeným na troch kľúčových veciach: výpočet na abakuse, mentálna aritmetika a didaktické hry.

Učebné osnovy sú pružne a starostlivo navrhnuté, pričom zohľadňujú individuálne potreby každého dieťaťa. Vyučovanie prebieha v malých skupinách (6 až 12 účastníkov), prostredníctvom zábavných aktivít, rôznych hier a súťaží, pričom sa veľký dôraz kladie na uvoľnenú a kreatívnu atmosféru a pozitívne vzťahy. Uchádzačom je k dispozícii náš špeciálny internetový portál, aplikácie a web platforma, na ktorej môžu robiť domáce úlohy, cvičiť a súťažiť s ostatnými uchádzačmi školy Kid Genius v rôznych krajinách.

Skupiny

Program je prispôsobený veku, existujú nasledové vekové skupiny:

 • Predškoláci (4 až 6 rokov)
 • Mladšia školská (prvá a druhá trieda)
 • Stredná školská (tretia a štvrtá trieda)
 • Staršia školská (piata a šiesta trieda)

 • Program pozostáva z 2 úrovní (ZÁKLADNÝ A POKROČILÝ)
 • Každá úroveň trvá 10 mesiacov (120 hodín)
 • Výučba sleduje klasický školský rok (september – jún)
 • Výučba sa koná raz týždenne (3 školske hodiny cez víkend, s krátkymi prestávkami)
 • Na konci každej úrovne sa skladá skúška a získava sa certifikát o ukončení úrovne
 • Aby dieťa mohlo začať navštevovať počiatočnú úroveň, musí poznať čísla od 0 do 9, chápať ich význam a aby bolo schopné čísla napísať.
 • Pre menšie deti organizujeme PRÍPRAVNÝ KURZ ktorý trvá 2 mesiace.

Tím školy “Kid Genius” tvoria výlučne odborníci s adekvátnymi vedomosťami z oblasti psychológie, pedagogiky a príbuzných disciplín, ktorí absolvovali medzinárodný odborný výcvik a boli certifikovaní ako učitelia mentálnej aritmetiky. Sú to mladí a ambiciózni ľudia, ktorí majú potrebnú skúsenosť a citlivosť pre prácu s deťmi.