FRANCHISE

If you are looking for a business idea and want to start your own business, we offer you the possibility of business cooperation.

Become a part of the successful international team!

HIKARI is the exclusive owner of the HIKARI program of mental arithmetic franchise for the territory of Slovakia.

If you are interested to open a center of mental arithmetic in your city, please contact us!

Cheerful smiling child at the blackboard. School conceptÿ

Have a question?

Súhlasím s podmienkami používania

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.