Kontakt

KONTAKTUJTE CENTRÁLU

Adresa:

Digital Park III, Einsteinova 19, Blok F, 851 01 Bratislava

Umiestnenie na mape:

KONTAKTUJTE CENTRÁ NA SLOVENSKU

Adresa:

ŽILINA, Bratislavská 11, Slovakia

Umiestnenie na mape:

KONTAKTUJTE CENTRÁ NA SLOVENSKU

Adresa:

KOŠICE, Moldavská cesta 8, 040 11, Slovakia

Telefón:

+421 902 636 000

Facebook:

KID Genius

Umiestnenie na mape:

KONTAKT

Súhlasím s podmienkami používania

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.